PM Kisan Yojana नवीन GR आला पुन्हा रजिस्ट्रेशन सुरू | या शेतकऱ्यांना मिळणार 6 हजार रुपये | pm kisan yojana gr Maharashtra

Written by

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) राज्यात राबविण्याबाबत.  pm kisan yojana GR
प्रस्तावना :
pm kisan yojana registration: शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना सुरू केली आहे. सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यास [pm kisan yojana Maharashtra 2022] च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर, तालुकास्तरावर व ग्रामस्तरावर समिती गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. योजने अंमलबजावणी करीता संबंधित सर्व विभागांशी समन्वय घडवून [pm kisan samman nidhi yojana registration] 
PM Kisan पीएम किसान लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
PM Kisan पूर्ण गावाची यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
[pm kisan yojana list 2022] आणण्याची जबाबदारी ही राज्य राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीची आहे. सदरील राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव (ग्रामविकास) यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. pm kisan yojana list Maharashtra
GR शासन निर्णय PDF: लिंक येथे क्लिक करा
शासन पुरकपत्र : 
[pm kisan yojana ekyc] केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कालबध्द आढावा घेणे, योजनेशी संबंधित सर्व विभागांशी समन्वय घडवून आणणे, केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यातील समन्वयाची भूमिका बजावणी करणे, यासाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समिती गठीत करण्यात आली असून समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव (ग्रामविकास) यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा

Hi
Pm kisan yogna
Malkhambi Dr. solapur ta. Malshirs 413112
प्रधान मंत्री योजनेंतर्गत घरकूल लाभार्थी यादी
Pardanmabtre ghrkul yojna yadi
9762373727
Pm kishan yojna nice
At DAYAL DHANORA TANDA POST GONDJEWALI TQ KINWAT NANDED
Your email address will not be published.


source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares