निमतवाडी प्राथमिक शाळा 11 वर्षांनंतरही इमारतीच्या प्रतीक्षेत; पुनर्वसन होऊनही पायाभूत सुविधा मिळेना – Saamana (सामना)

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares