'शिंदे-फडणवीस सरकारला आमची प्रेतंच पाहायची असतील, तर अरबी समुद्रात पाहावी..' – Sarkarnama (सरकारनामा)

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares